Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL I
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Prezentul cod stabilește cadrul legal pentru impozitele și taxele prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat și bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite și taxe, precum și modul de calcul și de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite și taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislația privind procedurile fiscale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În materie fiscală, dispozițiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozițiile Codului fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat. Jurisprudență

(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență

Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: Jurisprudență

a) impozitul pe profit; Jurisprudență

b) impozitul pe venit; Jurisprudență

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Jurisprudență, Reviste (1)

d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; Jurisprudență

e) impozitul pe reprezentanțe; Jurisprudență

f) taxa pe valoarea adăugată;

g) accizele;

h) impozitele și taxele locale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea și modificarea Codului fiscal
Definiții
Reguli de aplicare generală
Dispoziții generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaționale
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Reținerea impozitului pe dividende
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Competența instanței în contestația privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj
17. Prescripție extinctivă în materia contenciosului administrativ
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 10 și 17 iunie 2015 - "Obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate"
Stabilirea pensiei de serviciu. Transformarea pensiei de serviciu în pensie de asigurări sociale
Contestația prealabilă în materia fondurilor europene. Reguli și nereguli*
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Ce a decis ÎCCJ privind infracțiunile de evaziune fiscală?
Creanțe bugetare: TVA la o firmă aflată în procedura de faliment
;
se încarcă...