Reținerea impozitului pe dividende | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit -
CAPITOLUL VI
Reținerea impozitului pe dividende Modificări (1)

Reținerea impozitului pe dividende Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină și să verse impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, așa cum se prevede în prezentul articol. Jurisprudență

(2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română. Jurisprudență

(3) Impozitul care trebuie reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 31 decembrie a anului respectiv. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 25% din titlurile de participare ale acestuia la data plății dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniți până la data plății acestora. Prevederile prezentului alineat se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor care sunt plătite unui nerezident și care fac obiectul prevederilor titlului V. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Interpretarea și modificarea Codului fiscal
Definiții
Reguli de aplicare generală
Dispoziții generale
Calculul profitului impozabil
Aspecte fiscale internaționale
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Reținerea impozitului pe dividende
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Venituri din activități independente
Venituri din salarii
Venituri din cedarea folosinței bunurilor
Venituri din investiții
Venituri din pensii
Venituri din activități agricole
Venituri din premii și din jocuri de noroc
Venituri din alte surse
Reviste:
Ați aflat de noutățile fiscale privind societățile holding din România?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...