Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți -
Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 116. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din România se calculează, se reține și se varsă la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) 5% pentru veniturile din dobânzile la depozitele la termen, certificatele de depozit și alte instrumente de economisire la bănci și alte instituții de credit autorizate și situate în România; Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) 20% pentru veniturile obținute din jocurile de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p); Modificări (2), Jurisprudență

c) 15% în cazul oricăror alte venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 115. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În înțelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost plătit unui nerezident, dacă impozitul nu ar fi fost reținut din venitul plătit nerezidentului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reținut se calculează după cum urmează: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) pentru veniturile ce reprezintă remunerații primite de nerezidenți ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române, potrivit prevederilor art. 58; Modificări (1), Jurisprudență

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74. Modificări (1)

(5) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata către bugetul de stat. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie reținut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Venituri obținute din străinătate a căror impunere în România este finală
Creditul fiscal extern
Pierderi fiscale externe
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul 2003
Dispoziții finale
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Venituri impozabile obținute din România
Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Declarații anuale privind reținerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Dispoziții tranzitorii
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Definiția taxei pe valoarea adăugată
Sfera de aplicare
Reviste:
Schimbul de informații fiscale
Modificări fiscale: Prin formularul 100 se declară și veniturile fiduciare ale nerezidenților!
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Impozitarea veniturilor și evitarea dublei impuneri
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...