Regularizarea și rambursarea taxei | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Taxa pe valoarea adăugată - Regimul deducerilor -
Regularizarea și rambursarea taxei Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 149. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (5), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) După determinarea taxei de plată sau a sumei negative a taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunile din perioada fiscală de raportare, persoanele impozabile trebuie să efectueze regularizările prevăzute de prezentul articol prin decontul de taxă pe valoarea adăugată. Referințe în jurisprudență (9)

(2) Se determină suma negativă a taxei pe valoarea adăugată cumulată, prin adăugarea la suma negativă a taxei pe valoarea adăugată, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu a fost solicitat a fi rambursat. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

(3) Se determină taxa pe valoarea adăugată de plată cumulată, în perioada fiscală de raportare, prin adăugarea la taxa pe valoarea adăugată de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată din soldul taxei pe valoarea adăugată de plată al perioadei fiscale anterioare. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, persoanele impozabile trebuie să determine diferențele dintre sumele prevăzute la alin. (2) și (3), care reprezintă regularizările de taxă și stabilirea soldului taxei pe valoarea adăugată de plată sau a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată. Dacă taxa pe valoarea adăugată de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei pe valoarea adăugată cumulată, rezultă un sold de taxă pe valoarea adăugată de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei pe valoarea adăugată cumulată este mai mare decât taxa pe valoarea adăugată de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei pe valoarea adăugată, în perioada fiscală de raportare. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, decontul fiind și cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă o persoană impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată, aceasta nu se reportează în perioada fiscală următoare. Nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, mai mic de 50 milioane lei inclusiv, aceasta fiind reportată obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (14)

(6) În cazul persoanelor juridice care se divizează sau sunt absorbite de altă persoană impozabilă, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul persoanei care a preluat activitatea. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(7) În situația în care două sau mai multe persoane juridice impozabile fuzionează, persoana impozabilă care preia activitatea va prelua și soldul taxei pe valoarea adăugată de plată către bugetul de stat, cât și soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(8) Rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată se efectuează de organele fiscale, în condițiile și potrivit procedurilor stabilite prin normele procedurale în vigoare. Referințe în jurisprudență (1)

(9) Pentru operațiuni scutite de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. b), e) și lit. i) -m), persoanele neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit procedurii prevăzute prin norme.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Baza de impozitare pentru import
Cota standard și cota redusă
Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Scutiri la import
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Facturile fiscale
Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Documentele fiscale
Reviste:
Ce regim de impozitare au asocierile în participațiune?
Paralogisme fiscale. Un excedent de TVA este denumit în Codul fiscal ca fiind o sumă negativă a TVA
Nu neglijați noutățile fiscale din 2014 referitoare la contribuabilii inactivi!
Contribuabili în inactivitate: Ce implicații sunt în materie de TVA?
Trimitere preliminară - Fiscalitate - Taxă pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva 2006/112/CE - Articolele 19 și 29, precum și articolul 135 alineatul (1) litera (l) - Transfer al tuturor activelor sau al unei părți a acestora - Scutirea închirierii de bunuri imobile - Contract de închiriere având ca obiect un bun imobil afectat unei exploatări comerciale și bunuri mobile necesare acestei exploatări - Prestații referitoare la bunul imobil care a determinat deducerea TVA-ului - Regularizare
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...