Plătitorii taxei pe valoarea adăugată | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL XI
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată Modificări (1)

Plătitorii taxei pe valoarea adăugată Modificări (2)

Art. 150. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru operațiunile din interioriul țării, plătitorii taxei pe valoarea adăugată sunt: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

a) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, pentru operațiunile taxabile realizate; Modificări (1), Jurisprudență

b) beneficiarii prestărilor de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile stabilite în străinătate, prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c), indiferent dacă beneficiarii sunt sau nu înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Modificări (1), Jurisprudență

(2) La importul de bunuri, plătitorii taxei pe valoarea adăugată sunt persoanele care importă bunuri în România. Persoanele fizice datorează taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile introduse în țară, potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate Modificări (2)

Art. 151. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Dacă o persoană impozabilă stabilită în străinătate realizează prestări de servicii taxabile, pentru care locul prestării este considerat a fi în România, altele decât cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b), va proceda astfel: Jurisprudență

a) prestatorul își poate desemna un reprezentant fiscal în România, care are obligația de a îndeplini, în numele persoanei stabilite în străinătate, toate obligațiile prevăzute în prezentul titlu, inclusiv obligația de a solicita înregistrarea fiscală în scopul plății taxei pe valoarea adăugată, în numele persoanei stabilite în străinătate;

b) în cazul în care persoana stabilită în străinătate nu își desemnează un reprezentant fiscal în România, beneficiarul serviciilor datorează taxa pe valoarea adăugată, în numele prestatorului. Jurisprudență

(2) Prin persoană impozabilă stabilită în străinătate se înțelege orice persoană care realizează activități economice de natura celor prevăzute la art. 127 alin. (2) și care nu are în România sediul activității economice, domiciliul stabil sau un sediu permanent de la care serviciile sunt prestate sau livrările sunt efectuate. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) În cazul livrărilor de bunuri taxabile pentru care locul livrării este considerat a fi în România, efectuate de persoane stabilite în străinătate, acestea au obligația să desemneze un reprezentant fiscal în România.

(4) Persoanele impozabile stabilite în străinătate, care desfășoară operațiuni scutite cu drept de deducere în România, au dreptul să-și desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operațiuni.

(5) Procedura desemnării reprezentantului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată se stabilește prin norme.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Accize armonizate
Alte produse accizabile
Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Sistemul de supraveghere a producției de alcool etilic
Reviste:
ATENȚIE! Noi modificări în Codul fiscal privind impozitul pe venit, TVA și persoanele scutite de la plata CASS
Prietenii contabilității - Senior Expert nr. 28/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 33/2020
Cum se solicită rambursarea TVA de către persoanele impozabile stabilite în afara Comunității
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 11 noiembrie 2015 - Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Obligațiile de plată a TVA pentru achizițiile intracomunitare
Acțiune în contencios fiscal - în anularea deciziei privind înregistrarea din oficiu în scop de TVA, a codului de înregistrare în scop de TVA și a certificatului de înregistrare în scop de TVA
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...