Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată -
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată Modificări (2)

Art. 153. - Modificări (2), Puneri în aplicare (12), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Orice persoană impozabilă trebuie să declare începerea, schimbarea și încetarea activității sale ca persoană impozabilă. Condițiile în care persoanele impozabile se înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată sunt prevăzute de legislația privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care realizează exclusiv operațiuni care nu dau drept de deducere, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în caz de încetare a activității, în termen de 15 zile de la data actului în care se consemnează situația respectivă. Taxa pe valoarea adăugată datorată la bugetul de stat trebuie achitată înainte de scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, cu excepția situației în care activitatea acesteia a fost preluată de către altă persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Facturile fiscale
Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Documentele fiscale
Corectarea documentelor
Dispoziții tranzitorii
Sfera de aplicare
Nivelul și calculul accizei
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
14. TVA. Condiții de deducere
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
FISC: Persoanele impozabile cu cifră de afaceri de peste 220.000 lei vor fi înregistrate din oficiu
Ordinul ANAF nr. 235/2014 privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Primele obligații fiscale din 2014 trebuie rezolvate până pe 10 ianuarie
Depunerea formularului 092 se face până pe 6 iunie. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Până pe 7 iulie trebuie depus formularul 092. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
7 august: Termenul pentru depunerea formularului 092. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Formularul 092 trebuie depus până pe 5 septembrie. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Modele:
Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3193/2011)
;
se încarcă...