Definiția microîntreprinderii | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor -
Definiția microîntreprinderii Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 103. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12)

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: Referințe în jurisprudență (11)

a) are înscrisă în obiectul de activitate producția de bunuri materiale, prestarea de servicii și/sau comerțul; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv; Referințe în jurisprudență (4)

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro; Referințe în jurisprudență (2)

d) capitalul social al persoanei juridice este deținut de persoane, altele decât statul, autoritățile locale și instituțiile publice.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Definiția microîntreprinderii
Opțiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii
Aria de cuprindere a impozitului
Anul fiscal
Cota de impozitare
Baza impozabilă
Procedura de declarare a opțiunii
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Data intrării în vigoare a Codului fiscal
;
se încarcă...