Declarații anuale privind reținerea la sursă | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți -
Declarații anuale privind reținerea la sursă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 119. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină la sursă impozitul pentru veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să depună o declarație la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(2) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină impozit din veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să furnizeze contribuabilului informații în scris despre natura și suma veniturilor impozabile, precum și impozitul reținut în numele contribuabilului. Informațiile se transmit fiecărui contribuabil până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    prin completarea și depunerea la organul fiscal competent aformularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut și plătit pe veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, care se completează anual și se depune până la data de 30 iunie aanului fiscal curent pentru anul expirat2. Modelul și conținutul formularului respectiv este reglementat în cuprinsul normelor metodologice date în aplicarea art. 119 Codul fiscal. Deși numai tangențial subiectului supus dezbaterii, dorim să precizăm că – dacă avem în vedere veniturile sub forma dobânzilor, obținute de persoane fizice rezidente în Uniunea Europeană, de la plătitorii unor astfel de venituri din România – declarația informativă se depune până la sfârșitul lunii februarie aanului curent, pentru informații referitoare la plățile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. 
    2 Conform art. 119 alin. (1) Codul fiscal.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul 2003
Dispoziții finale
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Venituri impozabile obținute din România
Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Declarații anuale privind reținerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Dispoziții tranzitorii
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Definiția taxei pe valoarea adăugată
Sfera de aplicare
Persoane impozabile și activitatea economică
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Reviste:
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Fiscul a publicat două noi formulare de declarații informative. Cine trebuie să le depună?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...