Cotele de taxă pe valoarea adăugată | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL VIII
Cotele de taxă pe valoarea adăugată Modificări (1)

Cota standard și cota redusă Modificări (1)

Art. 140. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice operațiune impozabilă care nu este scutită de taxa pe valoarea adăugată sau care nu este supusă cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (137)

(2) Cota redusă a taxei pe valoarea adăugată este de 9% și se aplică asupra bazei de impozitare, pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții; Modificări (1)

b) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv publicității; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

c) livrările de proteze de orice fel și accesoriile acestora, cu excepția protezelor dentare; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

d) livrările de produse ortopedice; Puneri în aplicare (1)

e) medicamente de uz uman și veterinar; Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

(3) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator al taxei pe valoarea adăugată, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 134 alin. (5) și art. 135 alin. (2) - (5), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4)

(4) În cazul schimbărilor de cote, pentru operațiunile prevăzute la art. 134 alin. (5), se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 135 alin. (4), pentru care regularizarea se efectuează aplicând cota în vigoare la data exigibilității taxei. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Doctrină (1)

(5) Cota aplicabilă pentru un import de bunuri este cea aplicată în interiorul țării pentru livrarea aceluiași bun.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții tranzitorii și finale
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Impozitul pe reprezentanțe
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii
Accize armonizate
Alte produse accizabile
Impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă
Reviste:
Anulare decizie de impunere. Cotă TVA. Contract de cazare
Noul Cod fiscal stabilește TVA de 20%, de la 1 ianuarie 2016
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
CODUL FISCAL: Scutirea de la taxe a artiștilor, dar nu și a medicamentelor pentru prevenție și diagnostic
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...