Cota standard și cota redusă | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Cotele de taxă pe valoarea adăugată -
Cota standard și cota redusă Modificări (1)

Art. 140. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice operațiune impozabilă care nu este scutită de taxa pe valoarea adăugată sau care nu este supusă cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(2) Cota redusă a taxei pe valoarea adăugată este de 9% și se aplică asupra bazei de impozitare, pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții; Modificări (1)

b) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv publicității; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) livrările de proteze de orice fel și accesoriile acestora, cu excepția protezelor dentare; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) livrările de produse ortopedice; Puneri în aplicare (1)

e) medicamente de uz uman și veterinar; Jurisprudență, Reviste (1)

f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator al taxei pe valoarea adăugată, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 134 alin. (5) și art. 135 alin. (2) - (5), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) În cazul schimbărilor de cote, pentru operațiunile prevăzute la art. 134 alin. (5), se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 135 alin. (4), pentru care regularizarea se efectuează aplicând cota în vigoare la data exigibilității taxei. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Cota aplicabilă pentru un import de bunuri este cea aplicată în interiorul țării pentru livrarea aceluiași bun.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Schimburi de bunuri sau servicii
Importul de bunuri
Locul livrării de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea reguli generale
Faptul generator și exigibilitatea cazuri speciale
Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru import
Cota standard și cota redusă
Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Scutiri la import
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reviste:
Anulare decizie de impunere. Cotă TVA. Contract de cazare
Noul Cod fiscal stabilește TVA de 20%, de la 1 ianuarie 2016
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
CODUL FISCAL: Scutirea de la taxe a artiștilor, dar nu și a medicamentelor pentru prevenție și diagnostic
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare în condițiile reglementate de art. 93^1 din Legea nr. 85/2006. Particularități/The performance of sale-purchase pre-contracts under the conditions regulated by art. 93^1 of Law no. 85/2006. Particularities
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...