Corectarea documentelor | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Dispoziții comune -
Corectarea documentelor Modificări (2)

Art. 160. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Corectarea informațiilor înscrise în facturi fiscale sau alte documente legal aprobate se va efectua astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează și se emite un nou document;

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informațiile din documentul inițial, numărul și data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar, pe de altă parte, informațiile și valorile corecte. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, și vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor și, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În situațiile prevăzute la art. 138, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminuează sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise și beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, și vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor și, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscală în care s-a efectuat ajustarea. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Facturile fiscale
Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Documentele fiscale
Corectarea documentelor
Dispoziții tranzitorii
Sfera de aplicare
Nivelul și calculul accizei
Plătitori de accize
Scutiri
Exigibilitatea
Plata accizelor la bugetul de stat
Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
Declarațiile de accize
Dispoziții generale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...