Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Impozitul pe profit - Calculul profitului impozabil -
Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât unu. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an și capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capitalul împrumutat se înțelege totalul creditelor și împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile, în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât trei. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu inclusiv, cheltuielile cu dobânzile și cu pierderea netă din diferențele de curs valutar sunt deductibile până la nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% din celelalte venituri ale contribuabilului. Cheltuielile cu dobânzile și cu pierderea netă din diferențele de curs valutar rămase nedeductibile se reportează în perioada următoare, în aceleași condiții, până la deductibilitatea integrală a acestora. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (10)

(3) În cazul în care cheltuielile din diferențele de curs valutar ale contribuabilului depășesc veniturile din diferențele de curs valutar, diferența va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, potrivit alin. (1) și (2), deductibilitatea acestei diferențe fiind supusă limitărilor prevăzute în aceste alineate. Cheltuielile din diferențele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (8)

(4) Dobânzile și pierderile din diferențe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obținute direct sau indirect de la bănci internaționale de dezvoltare și organizații similare, menționate în norme, și cele care sunt garantate de stat nu intră sub incidența prevederilor prezentului articol. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (7)

(5) În cazul împrumuturilor obținute de la alte entități, cu excepția societăților comerciale bancare române sau străine, sucursalelor băncilor străine, cooperativelor de credit, a societăților de leasing pentru operațiuni de leasing, a societăților de credit ipotecar și a persoanelor juridice care acordă credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

a) nivelul ratei dobânzilor de referință a Băncii Naționale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei, și Referințe în jurisprudență (3)

b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se va actualiza prin hotărâre a Guvernului. Referințe în jurisprudență (2)

(6) Limita prevăzută la alin. (5) se aplică separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) și (2). Comentarii expert (1)

(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică societăților comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine care își desfășoară activitatea în România, societăților de leasing pentru operațiunile de leasing, societăților de credit ipotecar, precum și instituțiilor de credit. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(8) În cazul unei persoane juridice străine care își desfășoară activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplică prin luarea în considerare a capitalului propriu.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Între practica instanțelor și prevederile Codului fiscal - Horatiu Sasu
După cum am văzut în comentariile aferente art. 21 alin. (3) lit. h) Cod fiscal, jurisprudența instanței supreme este constantă: dobânzile percepute de asociat pentru sumele cu care a împrumutat societatea sunt cheltuieli deductibile, cu condiția ca aceste credite să fie acordate pe bază de contract de creditare, pentru destinații aferente veniturilor. Evident, pentru aceste dobânzi asociatul împrumutător urmează să plătească impozitul legal pe venit, de 16%. Pe de altă parte, alineatele (5) și (6) ale articolului pe care îl adnotăm arată că, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei (art. 23 alin. (1) Cod fiscal), iar pentru împrumuturile de la asociați la terțe persoane condiția este stipulată limpede în alin. (5) și (6) de mai sus.
Cu alte cuvinte deductibilitatea împrumuturilor acordate de asociați este limitată de două condiții:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Deductibilitatea fiscală acheltuielilor cu dobânzile (și diferențele de curs valutar) este reglementată la art. 23 Codul fiscal. Ca și prim criteriu, dobânda în cauză este deductibilă la nivelul ratei de referință aB.N.R. și corespunzătoare ultimei luni din trimestru (pentru împrumuturile în lei – adică, în prezent, 6,25%/an), respectiv la nivelul ratei dobânzii anuale de 6% (pentru împrumuturile în valută și valabil pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul 2010, cu mențiunea că nivelul respectiv se actualizează periodic, prin hotărâre de guvern). Ca și criteriu secundar – în condițiile în care primul este îndeplinit – gradul de îndatorare trebuie să fie mai mic decât 3, cu mențiunea suplimentară că, în acest caz, există posibilitatea reportării într-o perioadă viitoare și verificării deductibilității la termenul următor. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    10 Dobânda deductibilă este limitată la: a) nivelul ratei dobânzii de referință a B.N.R., publicată în Monitorul Oficial, corespunzătoare ultimei luni din trimestrul pentru care se calculează impozitul pe profit, pentru împrumuturile în lei, și b)pentru împrumuturile în valută,nivelul ratei dobânzii anuale de:
(i)6%pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2010 – H.G. nr. 296/2010 și pct. 701 din H.G. nr. 44/2004;
(ii)8%pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2009 – H.G. nr. 616/2009;
(iii)7%pentru determinarea profitului impozabil aferent anilor fiscali 2007 și 2008 – H.G. nr. 213/2007;
(iv)6%pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2006 – H.G. nr. 580/2006;
(v)7%pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005 – H.G. nr. 84/2005;
(vi)9%pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004 – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabilă în 2004.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri și pariuri sportive
Reguli generale
Venituri neimpozabile
Cheltuieli
Provizioane și rezerve
Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
Amortizarea fiscală
Contracte de leasing
Pierderi fiscale
Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare
Asocieri fără personalitate juridică
Veniturile unui sediu permanent
Venituri obținute de persoanele juridice străine din proprietăți imobiliare și din vânzarea cesionarea titlurilor de participare
Credit fiscal
Pierderi fiscale externe
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Reviste:
Dobânda de referință în 2015 și cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...