Categorii de venituri supuse impozitului pe venit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Dispoziții generale -
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Art. 41. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: Jurisprudență

a) venituri din activități independente, definite conform art. 47; Jurisprudență

b) venituri din salarii, definite conform art. 56; Jurisprudență

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 65; Jurisprudență

d) venituri din investiții, definite conform art. 69;

e) venituri din pensii, definite conform art. 72; Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

f) venituri din activități agricole, definite conform art. 75; Modificări (1), Jurisprudență

g) veniturile din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 79;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 83. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Credit fiscal
Pierderi fiscale externe
Reguli speciale aplicabile vânzării cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Plata impozitului
Depunerea declarațiilor de impozit pe profit
Reținerea impozitului pe dividende
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Dispoziții tranzitorii
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Barem de impunere
Perioada impozabilă
Deduceri personale
Actualizarea deducerilor personale și a sumelor fixe
Definirea veniturilor din activități independente
Venituri neimpozabile
Reguli generale de stabilire a venitului net din activități independente determinat pe baza contabilității în partidă simplă
Stabilirea venitului net din activități independente, pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuală
Reviste:
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
;
se încarcă...