Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Baza de impozitare -
Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 137. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), din tot ceea ce constituie contrapartidă obținută sau care urmează a fi obținută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni; Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

b) prețurile de achiziție sau, în lipsa acestora, prețul de cost, determinat la momentul livrării, pentru operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. e), alin. (4) și (5). Dacă bunurile sunt mijloace fixe, prețul de achiziție sau prețul de cost se ajustează, astfel cum se prevede în norme; Jurisprudență

c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea prestărilor de servicii pentru operațiunile prevăzute la art. 129 alin. (3). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată: Jurisprudență, Reviste (2)

a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată următoarele: Jurisprudență

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț acordate de furnizori direct clienților; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; Modificări (1), Jurisprudență

c) dobânzile percepute pentru: plăți cu întârziere, livrări cu plata în rate, operațiuni de leasing; Jurisprudență

d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare; Puneri în aplicare (1)

e) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului și care apoi se decontează acestuia; Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

f) taxa de reclamă și publicitate și taxa hotelieră care sunt percepute de către autoritățile publice locale prin intermediul prestatorilor.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Persoane impozabile și activitatea economică
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Schimburi de bunuri sau servicii
Importul de bunuri
Locul livrării de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea reguli generale
Faptul generator și exigibilitatea cazuri speciale
Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru import
Cota standard și cota redusă
Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Scutiri la import
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Reviste:
TVA: Ajustarea bazei de impozitare
Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reținem?
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Pretenții. Plata prețului prin virament bancar. Competența teritorială
TVA: Unele aspecte legate de prestația făcută și contrapartida obținută
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...