Art 5 Norme metodologice, instrucțiuni și ordine | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Interpretarea și modificarea Codului fiscal - Norme metodologice, instrucțiuni și ordine -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Ordinele și instrucțiunile se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod.

(6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și pune această colecție oficială la dispoziția altor persoane, spre publicare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nelegalitatea actelor normative subordonate - soluții - Horatiu Sasu
Actele normative date în aplicarea legii, ordonanțelor și ordonanțelor de urgență trebuie să fie concordante cu acestea. Totuși, prin norme, “circulare”, “decizii” se adaugă uneori la lege, sub pretextul normelor metodologice “de aplicare”, care în fapt restrâng sfera de aplicare a legii. Față de această situație apărută în pofida principiilor dreptului soluția este:
a) invocarea excepției de nelegalitate în fața instanței de contencios administrativ (fiscal), pentru act administrativ cu caracter individual, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 1 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art 2 Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal
Art 3 Principiile fiscalității
Art 4 Modificarea și completarea Codului fiscal
Art 5 Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Art 6 Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Art 7 Definiții ale termenilor comuni
Art 8 Definiția sediului permanent
Art 9 Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
Art 10 Venituri în natură
Art 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art 12 Venituri obținute din România
Art 13 Contribuabili
Art 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 15 Scutiri
Reviste:
Ce se întâmplă dacă Normele de aplicare adaugă noi prevederi la lege?
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal
;
se încarcă...