Art 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit -
Art. 41.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (25)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: Referințe în jurisprudență (2)

a) venituri din activități independente, definite conform art. 47; Referințe în jurisprudență (10)

b) venituri din salarii, definite conform art. 56; Referințe în jurisprudență (4)

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 65; Referințe în jurisprudență (4)

d) venituri din investiții, definite conform art. 69;

e) venituri din pensii, definite conform art. 72; Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

f) venituri din activități agricole, definite conform art. 75; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

g) veniturile din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 79;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 83. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 31 Credit fiscal
Art 32 Pierderi fiscale externe
Art 33 Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăților imobiliare și titlurilor de participare
Art 34 Plata impozitului
Art 35 Depunerea declarațiilor de impozit pe profit
Art 36 Reținerea impozitului pe dividende
Art 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Contribuabili
Art 40 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art 42 Venituri neimpozabile
Art 43 Barem de impunere
Art 44 Perioada impozabilă
Art 45 Deduceri personale
Art 46 Actualizarea deducerilor personale și a sumelor fixe
Art 47 Definirea veniturilor din activități independente
Art 48 Venituri neimpozabile
Art 49 Reguli generale de stabilire a venitului net din activități independente determinat pe baza contabilității în partidă simplă
Art 50 Stabilirea venitului net din activități independente, pe baza normelor de venit
Art 51 Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuală
Reviste:
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
;
se încarcă...