Art 3 Principiile fiscalității | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Interpretarea și modificarea Codului fiscal - Principiile fiscalității -
Art. 3.
- Referințe în jurisprudență (74), Reviste (4)

Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: Referințe în jurisprudență (3)

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului român și străin; Referințe în jurisprudență (5)

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; Referințe în jurisprudență (27)

c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcție de mărimea acestora; Referințe în jurisprudență (5)

d) eficiența impunerii prin asigurarea stabilității pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice și juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiționale majore. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 1 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art 2 Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal
Art 3 Principiile fiscalității
Art 4 Modificarea și completarea Codului fiscal
Art 5 Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Art 6 Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Art 7 Definiții ale termenilor comuni
Art 8 Definiția sediului permanent
Art 9 Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
Art 10 Venituri în natură
Art 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art 12 Venituri obținute din România
Art 13 Contribuabili
Reviste:
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Evaziunea fiscală
Jurisprudența națională în dreptul fiscal
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
;
se încarcă...