Art 160 Corectarea documentelor | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Corectarea documentelor -
Art. 160.
- Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Corectarea informațiilor înscrise în facturi fiscale sau alte documente legal aprobate se va efectua astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează și se emite un nou document;

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informațiile din documentul inițial, numărul și data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar, pe de altă parte, informațiile și valorile corecte. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, și vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor și, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În situațiile prevăzute la art. 138, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminuează sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise și beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzări, respectiv de cumpărări, și vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor și, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscală în care s-a efectuat ajustarea. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 150 Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 151 Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Art 152 Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Art 153 Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Art 154 Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Art 155 Facturile fiscale
Art 156 Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Art 157 Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Art 158 Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Art 159 Documentele fiscale
Art 160 Corectarea documentelor
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Sfera de aplicare
Art 163 Definiții
Art 164 Faptul generator
Art 165 Exigibilitatea
Art 166 Eliberarea pentru consum
Art 167 Importul
Art 168 Producerea și deținerea în regim suspensiv
Art 169 Bere
Art 170 Vinuri
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...