Art 153 Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligațiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată - Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată -
Art. 153.
- Modificări (2), Puneri în aplicare (12), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Orice persoană impozabilă trebuie să declare începerea, schimbarea și încetarea activității sale ca persoană impozabilă. Condițiile în care persoanele impozabile se înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată sunt prevăzute de legislația privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, care realizează exclusiv operațiuni care nu dau drept de deducere, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, trebuie să solicite scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în caz de încetare a activității, în termen de 15 zile de la data actului în care se consemnează situația respectivă. Taxa pe valoarea adăugată datorată la bugetul de stat trebuie achitată înainte de scoaterea din evidență ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, cu excepția situației în care activitatea acesteia a fost preluată de către altă persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Art 145 Dreptul de deducere
Art 146 Perioada fiscală
Art 147 Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Art 148 Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Art 149 Regularizarea și rambursarea taxei
Art 150 Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Art 151 Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Art 152 Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Art 153 Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Art 154 Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată
Art 155 Facturile fiscale
Art 156 Evidența operațiunilor impozabile și depunerea decontului
Art 157 Plata taxei pe valoarea adăugată la buget
Art 158 Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale
Art 159 Documentele fiscale
Art 160 Corectarea documentelor
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Sfera de aplicare
Art 163 Definiții
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
14. TVA. Condiții de deducere
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
FISC: Persoanele impozabile cu cifră de afaceri de peste 220.000 lei vor fi înregistrate din oficiu
Ordinul ANAF nr. 235/2014 privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Primele obligații fiscale din 2014 trebuie rezolvate până pe 10 ianuarie
Depunerea formularului 092 se face până pe 6 iunie. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Până pe 7 iulie trebuie depus formularul 092. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
7 august: Termenul pentru depunerea formularului 092. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Formularul 092 trebuie depus până pe 5 septembrie. Contribuabili vizați și instrucțiuni de completare
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Modele:
Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3193/2011)
;
se încarcă...