Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată - CAPITOLUL IX Operațiuni scutite - Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional -
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată - CAPITOLUL X Regimul deducerilor - Dreptul de deducere -
Art 145 Dreptul de deducere

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată - CAPITOLUL IX Operațiuni scutite - Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri -
Art. 144.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (36), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată: Referințe (3), Practică judiciară (20), Doctrină (1)

a) livrarea de bunuri care sunt plasate în regim de antrepozit vamal; Modificări (1), Practică judiciară (12)

b) livrarea de bunuri destinate plasării în magazinele duty-free și în alte magazine situate în aeroporturile internaționale, prevăzute la Secțiunea 1 a Capitolului I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, precum și livrările de bunuri efectuate prin aceste magazine;

c) următoarele operațiuni desfășurate într-o zonă liberă sau într-un port liber: Modificări (1), Practică judiciară (27), Reviste (1)

1. introducerea de bunuri străine într-o zonă liberă sau port liber, direct din străinătate, în vederea simplei depozitări, fără întocmirea de formalități vamale;

2. operațiunile comerciale de vânzare-cumpărare a mărfurilor străine între diverși operatori din zona liberă sau portul liber sau între aceștia și alte persoane din afara zonei libere sau a portului liber;

3. scoaterea de bunuri străine din zona liberă sau portul liber, în afara țării, fără întocmirea de declarații vamale de export, bunurile fiind în aceeași stare ca în momentul introducerii lor în zona liberă sau portul liber;

d) prestările de servicii legate direct de operațiunile prevăzute la lit. a)-c). Practică judiciară (2)

(2) Scutirile prevăzute la alin. (1) nu se aplică bunurilor care sunt livrate pentru utilizare sau consum în România, inclusiv în antrepozitul vamal, zona liberă sau în portul liber, sau care rămân în România la încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1). Practică judiciară (2)

(3) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) și, după caz, procedura și condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...