Art 140 Cota standard și cota redusă | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cotele de taxă pe valoarea adăugată - Cota standard și cota redusă -
Art. 140.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice operațiune impozabilă care nu este scutită de taxa pe valoarea adăugată sau care nu este supusă cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(2) Cota redusă a taxei pe valoarea adăugată este de 9% și se aplică asupra bazei de impozitare, pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții; Modificări (1)

b) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv publicității; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) livrările de proteze de orice fel și accesoriile acestora, cu excepția protezelor dentare; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) livrările de produse ortopedice; Puneri în aplicare (1)

e) medicamente de uz uman și veterinar; Jurisprudență, Reviste (1)

f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator al taxei pe valoarea adăugată, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 134 alin. (5) și art. 135 alin. (2) - (5), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) În cazul schimbărilor de cote, pentru operațiunile prevăzute la art. 134 alin. (5), se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 135 alin. (4), pentru care regularizarea se efectuează aplicând cota în vigoare la data exigibilității taxei. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Cota aplicabilă pentru un import de bunuri este cea aplicată în interiorul țării pentru livrarea aceluiași bun.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 130 Schimburi de bunuri sau servicii
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Art 140 Cota standard și cota redusă
Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Art 142 Scutiri la import
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Art 145 Dreptul de deducere
Art 146 Perioada fiscală
Art 147 Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Art 148 Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Art 149 Regularizarea și rambursarea taxei
Art 150 Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reviste:
Anulare decizie de impunere. Cotă TVA. Contract de cazare
Noul Cod fiscal stabilește TVA de 20%, de la 1 ianuarie 2016
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
CODUL FISCAL: Scutirea de la taxe a artiștilor, dar nu și a medicamentelor pentru prevenție și diagnostic
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare în condițiile reglementate de art. 93^1 din Legea nr. 85/2006. Particularități/The performance of sale-purchase pre-contracts under the conditions regulated by art. 93^1 of Law no. 85/2006. Particularities
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...