Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Baza de impozitare - Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării -
Art. 137.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (66), Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: Referințe în jurisprudență (34), Reviste (3), Doctrină (1)

a) pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) și c), din tot ceea ce constituie contrapartidă obținută sau care urmează a fi obținută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni; Puneri în aplicare (4), Referințe în jurisprudență (109), Reviste (4), Doctrină (1)

b) prețurile de achiziție sau, în lipsa acestora, prețul de cost, determinat la momentul livrării, pentru operațiunile prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. e), alin. (4) și (5). Dacă bunurile sunt mijloace fixe, prețul de achiziție sau prețul de cost se ajustează, astfel cum se prevede în norme; Referințe în jurisprudență (7)

c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea prestărilor de servicii pentru operațiunile prevăzute la art. 129 alin. (3). Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2)

(2) Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată: Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2)

a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (7)

b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport și asigurare, decontate cumpărătorului sau clientului. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5)

(3) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată următoarele: Referințe în jurisprudență (8)

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile și alte reduceri de preț acordate de furnizori direct clienților; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (7), Doctrină (1)

b) sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (24)

c) dobânzile percepute pentru: plăți cu întârziere, livrări cu plata în rate, operațiuni de leasing; Referințe în jurisprudență (2)

d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă și clienți, prin schimb, fără facturare; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1)

e) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului și care apoi se decontează acestuia; Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

f) taxa de reclamă și publicitate și taxa hotelieră care sunt percepute de către autoritățile publice locale prin intermediul prestatorilor.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Art 129 Prestarea de servicii
Art 130 Schimburi de bunuri sau servicii
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Art 140 Cota standard și cota redusă
Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Art 142 Scutiri la import
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Art 145 Dreptul de deducere
Art 146 Perioada fiscală
Art 147 Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Reviste:
TVA: Ajustarea bazei de impozitare
Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reținem?
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
TVA: Unele aspecte legate de prestația făcută și contrapartida obținută
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Ghidul contractelor pentru antreprenori
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...