Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată - Faptul generator și exigibilitatea reguli generale -
Art. 134.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Faptul generator al taxei reprezintă faptul prin care sunt realizate condițiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă atunci când autoritatea fiscală devine îndreptățită, în baza legii, la un moment dat, să solicite taxa pe valoarea adăugată de la plătitorii taxei, chiar dacă plata acesteia este stabilită prin lege la o altă dată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Faptul generator al taxei intervine și taxa devine exigibilă, la data livrării de bunuri sau la data prestării de servicii, cu excepțiile prevăzute în prezentul titlu. Jurisprudență

(4) Livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. a) și art. 129 alin. (2) lit. a), care se efectuează continuu, dând loc la decontări sau plăți succesive, cum sunt gazele naturale, apa, serviciile telefonice, energia electrică și altele asemenea, se consideră că sunt efectuate în momentul expirării perioadelor la care se referă aceste decontări sau plăți. Jurisprudență

(5) Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată este anticipată faptului generator și intervine: Jurisprudență

a) la data la care este emisă o factură fiscală, înaintea livrării de bunuri sau a prestării de servicii; Jurisprudență

b) la data încasării avansului, în cazul în care se încasează avansuri înaintea livrării de bunuri sau a prestării de servicii. Se exceptează de la această prevedere avansurile încasate pentru plata importurilor și a drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, și orice avansuri încasate pentru operațiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată sau care nu sunt în sfera de aplicare a taxei. Prin avansuri se înțelege încasarea parțială sau integrală a contravalorii bunurilor sau serviciilor, înaintea livrării, respectiv a prestării. Jurisprudență

(6) Prin derogare de la alin. (5), în cazul construirii unui bun imobil, antreprenorul general poate opta pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată să intervină la data livrării bunului imobil, în condiții stabilite prin norme.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Art 129 Prestarea de servicii
Art 130 Schimburi de bunuri sau servicii
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Art 140 Cota standard și cota redusă
Art 141 Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Art 142 Scutiri la import
Art 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Art 144 Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Reviste:
1. Accesul efectiv la justiție. Necesitatea analizării de către instanța de judecată
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2018
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Suspendarea prescripțiilor extinctive în materie fiscală prin aplicarea art. 2532 pct. 5 din Codul civil în vigoare
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...