Art 129 Prestarea de servicii | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni impozabile - Prestarea de servicii -
Art. 129.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Prestările de servicii cuprind operațiuni cum sunt: Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinței bunurilor, în cadrul unui contract de leasing; Jurisprudență

b) transferul și/sau transmiterea folosinței drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi similare;

c) angajamentul de a nu desfășura o activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acțiune ori o situație;

d) prestările de servicii efectuate în baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorități publice sau potrivit legii;

e) intermedierea efectuată de comisionari, care acționează în numele și în contul comitentului, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

(3) Se consideră prestări de servicii cu plată: Jurisprudență

a) utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri ce nu au legătură cu activitatea sa economică, sau pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, dacă taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) prestările de servicii efectuate în mod gratuit de către o persoană impozabilă, în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică pentru uzul personal al angajaților săi sau al altor persoane. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Nu se consideră prestare de servicii efectuată cu plată utilizarea bunurilor și prestările de servicii prevăzute la alin. (3), efectuate în limitele și potrivit destinațiilor prevăzute prin lege, precum și prestările de servicii efectuate în scopuri publicitare sau în scopul stimulării vânzărilor. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Persoana impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul unei alte persoane, în legătură cu o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși acele servicii. Modificări (1), Jurisprudență

(6) În cazul prestării unui serviciu de către mai multe persoane impozabile, prin tranzacții succesive, fiecare tranzacție se consideră o prestare separată și se impozitează distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarul final. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Art 129 Prestarea de servicii
Art 130 Schimburi de bunuri sau servicii
Art 131 Importul de bunuri
Art 132 Locul livrării de bunuri
Art 133 Locul prestării de servicii
Art 134 Faptul generator și exigibilitatea - reguli generale
Art 135 Faptul generator și exigibilitatea - cazuri speciale
Art 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art 137 Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Art 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art 139 Baza de impozitare pentru import
Reviste:
35. Decizia nr. 48 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 390/1/2017
Operațiunile taxabile făcute în contul altei firme - ce trebuie să știm?
Unele aspecte privind taxarea la un contract de leasing. Ce reținem?
Ce regim de impozitare au asocierile în participațiune?
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Cota redusă de TVA în sistemul hotelier
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
;
se încarcă...