Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - Declarații anuale privind reținerea la sursă -
Art. 119.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină la sursă impozitul pentru veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să depună o declarație la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(2) Plătitorii de venituri care au obligația să rețină impozit din veniturile obținute de contribuabili din România trebuie să furnizeze contribuabilului informații în scris despre natura și suma veniturilor impozabile, precum și impozitul reținut în numele contribuabilului. Informațiile se transmit fiecărui contribuabil până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    prin completarea și depunerea la organul fiscal competent aformularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut și plătit pe veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, care se completează anual și se depune până la data de 30 iunie aanului fiscal curent pentru anul expirat2. Modelul și conținutul formularului respectiv este reglementat în cuprinsul normelor metodologice date în aplicarea art. 119 Codul fiscal. Deși numai tangențial subiectului supus dezbaterii, dorim să precizăm că – dacă avem în vedere veniturile sub forma dobânzilor, obținute de persoane fizice rezidente în Uniunea Europeană, de la plătitorii unor astfel de venituri din România – declarația informativă se depune până la sfârșitul lunii februarie aanului curent, pentru informații referitoare la plățile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. 
    2 Conform art. 119 alin. (1) Codul fiscal.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 109 Procedura de declarare a opțiunii
Art 110 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Art 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art 113 Contribuabili
Art 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 115 Venituri impozabile obținute din România
Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Art 129 Prestarea de servicii
Reviste:
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Fiscul a publicat două noi formulare de declarații informative. Cine trebuie să le depună?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...