Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri -
Art. 118.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În înțelesul art. 116, dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit, prevăzută în convenție, care se aplică asupra acelui venit, potrivit alin. (2). În situația în care cotele de impozitare din legislația internă sunt mai favorabile decât cele din convențiile de evitare a dublei impuneri se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (22), Doctrină (1)

(2) Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidență fiscală. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (42)

(3) Macheta certificatului de rezidență fiscală și termenul de depunere a acestuia de către nerezident se stabilesc prin norme. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 108 Baza impozabilă
Art 109 Procedura de declarare a opțiunii
Art 110 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Art 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art 113 Contribuabili
Art 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 115 Venituri impozabile obținute din România
Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Art 128 Livrarea de bunuri
Reviste:
S-au făcut modificări fiscale privind încadrarea unor venituri neimpozabile!
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Impozitarea veniturilor și evitarea dublei impuneri
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...