Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol -
Art. 117.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele venituri:

a) dobânda pentru depunerile la vedere în cont curent de la bănci sau alte instituții de credit din România; Modificări (3)

b) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise și/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Națională a României, precum și de bănci sau alte instituții financiare care acționează în calitate de agent al Guvernului român; Modificări (3)

c) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise de o persoană juridică română, dacă instrumentele/titlurile de creanță sunt tranzacționate pe o piață de valori mobiliare recunoscută și dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată a emițătorului instrumentelor/titlurilor de creanță; Modificări (1)

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obținute din România, ca urmare a participării la festivalurile naționale și internaționale artistice, culturale și sportive finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

e) premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

f) veniturile obținute de nerezidenți din România, care prestează servicii de consultanță, asistență tehnică și alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanțate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaționale și statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorități publice, având garanția statului român, precum și în cadrul contractelor finanțate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an; Jurisprudență

g) veniturile persoanelor juridice străine care desfășoară în România activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale; Modificări (1)

h) după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o persoană juridică română unei persoane juridice din statele membre ale Comunității Europene sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dividendului. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 107 Cota de impozitare
Art 108 Baza impozabilă
Art 109 Procedura de declarare a opțiunii
Art 110 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Art 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art 113 Contribuabili
Art 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 115 Venituri impozabile obținute din România
Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Art 127 Persoane impozabile și activitatea economică
Reviste:
De la 1 aprilie crește acciza la țigări! Care va fi noua valoare și la cât se va ajunge până în 2018?
Modificări la Normele Codului fiscal: Impozitul pe dividende în cazul elementelor de extraneitate
;
se încarcă...