Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți -
Art. 116.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din România se calculează, se reține și se varsă la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) 5% pentru veniturile din dobânzile la depozitele la termen, certificatele de depozit și alte instrumente de economisire la bănci și alte instituții de credit autorizate și situate în România; Modificări (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) 20% pentru veniturile obținute din jocurile de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p); Modificări (2), Jurisprudență

c) 15% în cazul oricăror alte venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 115. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În înțelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost plătit unui nerezident, dacă impozitul nu ar fi fost reținut din venitul plătit nerezidentului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reținut se calculează după cum urmează: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) pentru veniturile ce reprezintă remunerații primite de nerezidenți ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române, potrivit prevederilor art. 58; Modificări (1), Jurisprudență

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74. Modificări (1)

(5) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata către bugetul de stat. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie reținut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 106 Anul fiscal
Art 107 Cota de impozitare
Art 108 Baza impozabilă
Art 109 Procedura de declarare a opțiunii
Art 110 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Art 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art 113 Contribuabili
Art 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 115 Venituri impozabile obținute din România
Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Art 126 Sfera de aplicare
Reviste:
Schimbul de informații fiscale
Modificări fiscale: Prin formularul 100 se declară și veniturile fiduciare ale nerezidenților!
Impozitarea comisioanelor plătite nerezidenților
Impozitarea veniturilor și evitarea dublei impuneri
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...