Art 115 Venituri impozabile obținute din România | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - Venituri impozabile obținute din România -
Art. 115.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dividende de la o persoană juridică română; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) dobânzi de la un rezident; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) redevențe de la un rezident; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

e) redevențe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Jurisprudență

f) comisioane de la un rezident; Jurisprudență

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; Modificări (1), Jurisprudență

j) venituri reprezentând remunerații primite de nerezidenți ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

k) venituri din servicii prestate în România; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

l) venituri din profesii independente desfășurate în România - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare -, în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat; Reviste (1)

m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depășește plafonul prevăzut de art. 73; Modificări (1)

n) venituri din transportul internațional aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfășoară între România și un stat străin; Jurisprudență

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; Puneri în aplicare (1)

p) venituri obținute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obținute de la același organizator într-o singură zi de joc. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol și se impozitează conform titlurilor II sau III, după caz: Modificări (3), Jurisprudență

a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România; Modificări (1)

b) veniturile unei persoane juridice străine obținute din proprietăți imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deținute într-o persoană juridică română; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obținute dintr-o activitate dependentă desfășurată în România; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obținute din închirierea sau altă formă de cedare a dreptului de folosință a unei proprietăți imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deținute într-o persoană juridică română. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cota respectivă se aplică și în cazul în care beneficiarul dobânzii este un nerezident, așa cum rezultă din analiza corelativă aprevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 116 alin. (2) lit. a) și lit. d) Codul fiscal; nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în cazul nerezidenților, sunt incidente și prevederile Convențiilor de evitare adublei impuneri, din perspectiva celor menționate la art. 118 Codul fiscal. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 115 alin. (1) lit. b) Codul fiscal., veniturile din dobânzi obținute din România de nerezidenți sunt impozabile în România, iar, potrivit art. 116 alin. (1) lit. d) Codul fiscal., impozitul datorat se calculează, se reține și plătește la bugetul de stat de către plătitorul de venit prin aplicarea unei cote de 16% la venitul brut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 105 Aria de cuprindere a impozitului
Art 106 Anul fiscal
Art 107 Cota de impozitare
Art 108 Baza impozabilă
Art 109 Procedura de declarare a opțiunii
Art 110 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Art 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art 113 Contribuabili
Art 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 115 Venituri impozabile obținute din România
Art 116 Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Art 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Art 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Art 119 Declarații anuale privind reținerea la sursă
Art 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Art 121 Dispoziții tranzitorii
Art 122 Contribuabili
Art 123 Stabilirea impozitului
Art 124 Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Art 125 Definiția taxei pe valoarea adăugată
Reviste:
Schimbul de informații fiscale
Contractul de fiducie: unele obligații de natură civilă și fiscală pe care trebuie să le știm
Modificări la Normele Codului fiscal: Impozitul pe dividende în cazul elementelor de extraneitate
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Modificări fiscale: Prin formularul 100 se declară și veniturile fiduciare ale nerezidenților!
Fiscul a publicat două noi formulare de declarații informative. Cine trebuie să le depună?
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...