Art 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli de aplicare generală - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal -
Art. 11.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (133), Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (245), Reviste (8), Doctrină (2)

(2) În cadrul unei tranzacții între persoane afiliate, autoritățile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta prețul de piață al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacției. La stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate se folosește cea mai adecvată dintre următoarele metode: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (1), Doctrină (1)

a) metoda comparării prețurilor, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețurilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile către persoane independente; Referințe în jurisprudență (7)

b) metoda cost-plus, prin care prețul de piață se stabilește pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacție, majorat cu marja de profit corespunzătoare; Referințe în jurisprudență (3)

c) metoda prețului de revânzare, prin care prețul de piață se stabilește pe baza prețului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului și o marjă de profit; Referințe în jurisprudență (1)

d) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Referințe în jurisprudență (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului unei facturi - Suteu N. Alexandru
Referitor la aspectul din titlu este foarte interesantă Cauza C-324/11 a Curții Europene de Justiție
Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolul 9 - Noțiunea "persoană impozabilă" - Drept de deducere - Refuz - Principiul neutralității fiscale - Emitent al facturii radiat din registrul întreprinzătorilor individuali - Emitent al facturii care nu și-a îndeplinit obligația de a-și declara angajații la administrația fiscală - Obligația persoanei impozabile de a se asigura cu privire la comportamentul legal al emitentului acestei facturi în raport cu administrația financiară), al cărui dispozitiv prevede:
[ Mai mult... ]

Tranzacții artificiale - artificial vs fictiv - Suteu N. Alexandru
Dacă ar fi să analizăm din art.11 , alin. (1) din Codul fiscal, mai ales teza potrivit căreia:
„În cazul în care tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convențiilor de evitare a dublei impuneri „
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aceste situații descrise anterior, nu sunt de neglijat nici implicațiile fiscale la nivelul impozitului pe profit. Raportat la practica organelor fiscale reținem faptul că – deși din cuprinsul codului fiscal s-a eliminat prevederea expresă conform căreia vânzarea sub costurile de achiziție/ de producție implică ocheltuială nedeductibilă fiscal – acestea se prevalează, în foarte multe situații, de prerogativele date de art. 11 Codul fiscal. (privind posibilitatea retratării fiscale aunei tranzacții, nu numai în cazul persoanelor afiliate, în scopul reîncadrării acesteia pentru areflecta conținutul său economic) și solicită oargumentație de la agentul economic că acesta arealizat venitul maxim posibil în condițiile date, iar tranzacția afost efectuată la prețul pieței. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La mijlocul lui 2010, odată cu publicarea O.U.G. nr. 58/2010 privind modificarea Legii nr. 573/2003 și alte măsuri financiar-fiscale, afost introdusă pentru prima dată în Codul fiscal oprevedere/definiție aactivităților dependente. Modul în care afost introdusă este oarecum contra naturii, pentru că modificarea afost adusă art. 7 – Definiții, dar în fapt include oprevedere privind retratarea fiscală, or astfel de prevederi își au mai degrabă locul la art. 11Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal decât în secțiunea definițiilor. Apăreau astfel încă de la începutul lecturii textului O.U.G. nr. 58/2010 semne de întrebare cu privire la modul în care acesta afost scris… [ Mai mult... ] 

.....
    Răspunsul ne este dat la modul general de alin. (1) al art. 11 Codul fiscal. care ne spune că „autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare otranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacții pentru areflecta conținutul economic al tranzacției”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 1 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art 2 Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal
Art 3 Principiile fiscalității
Art 4 Modificarea și completarea Codului fiscal
Art 5 Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Art 6 Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Art 7 Definiții ale termenilor comuni
Art 8 Definiția sediului permanent
Art 9 Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
Art 10 Venituri în natură
Art 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art 12 Venituri obținute din România
Art 13 Contribuabili
Art 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art 15 Scutiri
Art 16 Anul fiscal
Art 17 Cotele de impozitare
Art 18 Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri și pariuri sportive
Art 19 Reguli generale
Art 20 Venituri neimpozabile
Art 21 Cheltuieli
Reviste:
Cumpărarea în scop de revânzare. Proba faptelor de comerț din perspectivă fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Contribuabili în inactivitate: Ce implicații sunt în materie de TVA?
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2018
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
SESIUNI DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 8 și 15 iulie 2015 - "Veniturile din activități independente"
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...