Art 1 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal -
Art. 1.
- Referințe în jurisprudență (28), Reviste (3)

(1) Prezentul cod stabilește cadrul legal pentru impozitele și taxele prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat și bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite și taxe, precum și modul de calcul și de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite și taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (3)

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislația privind procedurile fiscale. Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1)

(3) În materie fiscală, dispozițiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozițiile Codului fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (64), Reviste (4)

(4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (34)

(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (16)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Art 1 Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art 2 Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal
Art 3 Principiile fiscalității
Art 4 Modificarea și completarea Codului fiscal
Art 5 Norme metodologice, instrucțiuni și ordine
Art 6 Înființarea și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Art 7 Definiții ale termenilor comuni
Art 8 Definiția sediului permanent
Art 9 Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
Art 10 Venituri în natură
Art 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Competența instanței în contestația privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 10 și 17 iunie 2015 - "Obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate"
Stabilirea pensiei de serviciu. Transformarea pensiei de serviciu în pensie de asigurări sociale
17. Prescripție extinctivă în materia contenciosului administrativ
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Optimizarea fiscală a pachetelor compensatorii
Ce a decis ÎCCJ privind infracțiunile de evaziune fiscală?
Creanțe bugetare: TVA la o firmă aflată în procedura de faliment
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
;
se încarcă...