Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Regulamentul de navigație pe lacul Snagov din 27.11.2003

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (1)

Activitățile de agrement și cele sportive, precum și cele având ca scop deservirea populației, care se efectuează pe lacul Snagov, se vor desfășura respectându-se Regulamentul de navigație pe Dunăre, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 494/1992, și regulile specifice stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Activitățile prevăzute la art. 1 se vor efectua cu nave ce vor respecta caracteristicile tehnice de funcționare și prevenirea poluării mediului și vor fi conduse de personal calificat și brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Proprietarii navelor sunt direct răspunzători de starea tehnică, funcționarea corespunzătoare și dotarea cu personal calificat și brevetat corespunzător.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care conduc ambarcațiuni mici destinate competițiilor sportive (schif, caiac, canoe, windsurfer), hidrobiciclete, alte ambarcațiuni propulsate cu vâsle.

Art. 3. -

(1) Pentru desfășurarea în siguranță a navigației, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice și păstrarea liniștii pentru populația din zonă și persoanele aflate la odihnă și agrement, pe lacul Snagov se stabilesc următoarele zone:

a) zona I, care cuprinde zona dintre extremitatea lacului Tâncăbești - pod DN 1 până în dreptul pontonului Oficiului de Căpitănie Snagov, unde viteza maximă de deplasare este de 20 km/oră;

b) zona a II-a, care cuprinde zona dintre pontonul Oficiului de Căpitănie Snagov până la promontoriul Liceul "Mihail Kogălniceanu" Snagov, unde viteza maximă este de 40 km/oră;

c) zona a III-a, care cuprinde zona dintre promontoriul Liceul "Mihail Kogălniceanu" Snagov până la extremitatea lacului Siliștea Snagovului - pod deversor, zonă fără limită de viteză și în care se permite practicarea schiului nautic, mai puțin în zona Complexului Astoria. Modificări (1)

(2) În zona I și în zona a II-a este interzisă practicarea schiului nautic. Modificări (1)

(3) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Snagov conducătorii navelor de agrement au obligația ca în caz de necesitate să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.

Art. 4. -

Delimitarea zonelor de navigație și asigurarea desfășurării în siguranță a navigației se fac prin balize, indicatoare de semnalizare și inscripții de avertizare instalate de Administrația Națională "Apele Române", denumită în continuare Administrația, și avizate de Autoritatea Navală Română (A.N.R.) - Oficiul de Căpitănie Snagov, denumită în continuare Căpitănia.

Art. 5. -

Delimitarea zonelor și locurilor pentru înot, pentru activități sportive sau alte activități de agrement se face prin balize, indicatoare de semnalizare și inscripții de avertizare instalate de agenții economici care desfășoară aceste activități, cu avizul Administrației și al Căpităniei.

Art. 6. -

(1) În zonele prevăzute la art. 3 navigația se face de-a lungul malurilor, păstrându-se o zonă de siguranță de cel puțin 50 m față de mal.

(2) Conducătorii navelor vor naviga în așa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle în dreapta, în sensul de deplasare al navei.

(3) Sensurile de navigație se stabilesc astfel:

a) poziția amonte este zona Tâncăbești - pod DN 1, iar poziția aval este zona Siliștea Snagovului - pod deversor;

b) malul drept este definit de conturul din dreapta lacului dinspre Tâncăbești - pod DN 1 spre Siliștea Snagovului - pod deversor;

c) malul stâng este definit de conturul din stânga lacului dinspre Tâncăbești - pod DN 1 spre Siliștea Snagovului - pod deversor.

(4) Harta lacului Snagov, cu zonele de navigație, este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 7. -

Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în condiții de siguranță a navigației și fără a se perturba buna desfășurare a celorlalte activități.

Art. 8. -

(1) Concursurile nautice se organizează numai cu avizul Căpităniei și al Administrației, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării siguranței navigației și protecției persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor prevăzute la alin. (1) revine în exclusivitate organizatorilor.

(3) Căpitănia emite avize pentru informarea celor interesați în legătură cu organizarea concursurilor nautice și cu măsurile stabilite.

Art. 9. -

(1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcațiuni se desfășoară pe baza unui program avizat de Căpitănie și adus la cunoștință celor interesați.

(2) Sportivii vor fi însoțiți de antrenori, cu ambarcațiuni cu motor, în vederea supravegherii lor și a intervenției rapide în caz de accident.

Art. 10. -

Conducătorii navelor de agrement care navighează în zonele în care se antrenează sportivii, individual sau în grup, au obligația evitării acestora prin trecerea la o distanță corespunzătoare și reducerea vitezei până la limita prevenirii oricărui pericol.

Art. 11. -

(1) Pistele de canotaj, precum și orice amenajări și construcții, inclusiv indicatoarele de semnalizare și inscripțiile de avertizare, se vor executa cu avizul prealabil al Administrației și al Căpităniei.

(2) Pistele pentru canotaj instalate vor fi demontate imediat după terminarea concursurilor nautice.

(3) Proprietarii oricăror piste de canotaj, amenajări și construcții instalate la data prezentului ordin trebuie să se conformeze dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 12. -

Suporții troliilor pentru întinderea cablurilor pistelor pentru canotaj vor fi vopsiți cu vopsea reflectorizantă galben/negru, în dungi alternative. Pe timpul nopții vor fi semnalizați cu o lumină albă, continuă, vizibilă din toate părțile.

Art. 13. -

Semnele de navigație sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 și vor fi instalate de Administrație, cu avizul Căpităniei.

Art. 14. -

Supravegherea siguranței navigației și controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament se fac de către A.N.R., prin Căpitănie.

Art. 15. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare privind siguranța navigației și protecția mediului se sancționează conform reglementărilor în vigoare.

ANEXA Nr. 1*) la regulament

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


ANEXA Nr. 2 la regulament

LOCURILE
în care se vor instala semnale care servesc reglementării
navigației pe lacul Snagov

ZONA I

Extremitate lac spre Tâncăbești - pod DN 1 - localitatea Ciofliceni

Platforma Tâncăbești, următoarele semnale văzute dinspre uscat (mal):

- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita vitezei de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

Mal drept
─────────
Mal stâng
─────────
1. Zonă traversare linie electrică 1. Școala Tâncăbești
▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval: ▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval:
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h - B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
2. Ponton Căpitănie 2. Vizavi de str. Despot Vodă
a) următoarele semnale văzute din amonte: ▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord 3. Benzinărie lac
a) următoarele semnale văzute din amonte:
b) următoarele semnale văzute din aval: - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord
b) următoarele semnale văzute din aval:
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

ZONA a II-a

Localitatea Ciofliceni - localitatea Snagov

Mal drept
─────────
Mal stâng
─────────
1. Ponton Căpitănie 1. Benzinărie lac
a) următoarele semnale văzute din amonte: a) următoarele semnale văzute din amonte:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord
b) următoarele semnale văzute din aval: b) următoarele semnale văzute din aval:
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h - B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
2. Club Dinamo 2. Restaurant "Pacea"
▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval: ▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord
3. Promontoriu Coada Linții 3. Complexul Sportiv Național "Nicolae Navasart"
▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval: ▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord
4. Vila 23 4. Ștrand Snagov Parc
▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval: ▪ următoarele semnale văzute din amonte și din aval:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord
5. Promontoriu Liceul "Mihail Kogălniceanu" Snagov 5. Promontoriu Zonă Palat Snagov
a) următoarele semnale văzute din amonte: a) următoarele semnale văzute din amonte:
- E 11 - sfârșitul unei interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur sens al navigației sau sfârșitul unei restricții - E 11 - sfârșitul unei interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur sens al navigației sau sfârșitul unei restricții
- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic - E 17 - permiterea de a practica schiul nautic
- E 21 - zonă permisă pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement - E 21 - zonă permisă pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement
b) următoarele semnale văzute din aval: b) următoarele semnale văzute din aval:
- B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h - B 6 (40 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 40 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribord - B 3-b - obligația de a ține partea șenalului situat la tribor

ZONA a III-a

Localitatea Snagov - extremitatea lacului spre Siliștea Snagovului - pod deversor

Mal drept
─────────
Mal stâng
─────────
Intrare canal spre Complex Astoria, pe ambele maluri ale canalului 1. Debarcader vechi palat Snagov
a) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:
a) următoarele semnale văzute dintre Mănăstirea Snagov: - B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic b) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Sportiv Național Snagov:
b) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:
- E 11 - sfârșitul unei interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur sens al navigației sau sfârșitul unei restricții - E 11 - sfârșitul unei interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur sens al navigației sau sfârșitul unei restricții
- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic - E 17 - permiterea de a practica schiul nautic
- E 21 - zonă permisă pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement - E 21 - zonă permisă pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement
2. Insula Snagov - ambele capete ale insulei
a) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:
- B 6 (20 km/h) - obligația de a respecta limita de viteză de 20 km/h
- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic
b) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Sportiv Național Snagov:
- E 11 - sfârșitul unei interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur sens al navigației sau sfârșitul unei restricții
- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic
- E 21 - zonă permisă pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement


B 6 (20 km/h, 40 km/h) - obligația de a respecta
limita de viteză indicată


practicării schiului nautic


de a ține partea șenalului situat la tribord


interziceri sau al unei obligații valabile pentru un singur
sens al navigației sau sfârșitul unei restricții


pentru navigația cu viteză mare a ambarcațiunilor mici de sport sau de agrement

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...