Art. 10. - Modificări (1)

(1) Direcțiile fitosanitare și oficiile de ameliorare și reproducție în zootehnie trec în subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și se reorganizează ca unități fără personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și numărul de personal ale direcțiilor fitosanitare și oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Patrimoniul direcțiilor fitosanitare și oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie se preia pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Personalul disponibilizat în urma aplicării prezentului articol beneficiază de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole, unitate aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, se finanțează din venituri proprii. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
;
se încarcă...