Art. 1. -

(1) Primul-ministru are în coordonare:

a) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;

b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

d) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

e) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

f) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finanțează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

g) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

h) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

i) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

j) Agenția Națională pentru Sport, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activității din domeniul sportului de la Ministerul Tineretului și Sportului;

k) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activității de strategie de la Ministerul Informațiilor Publice, care se desființează;

l) Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activității Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, care se desființează;

m) Corpul de Control al Guvernului, care se înființează ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale de Control, prin reorganizarea Corpului de control al primului-ministru din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru;

n) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

o) Comisia Națională de Prognoză, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activității în domeniul prognozei de la Ministerul Dezvoltării și Prognozei, care își încetează activitatea;

p) Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finanțează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

r) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului;

s) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului.

(2) Activitățile instituțiilor și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea miniștrilor sau miniștrilor delegați.

(3) Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea și funcționarea instituțiilor și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. j)-m) și o), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2003:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...