Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular

Modificări (3), Puneri în aplicare (4), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2003 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 263/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Membrii personalului diplomatic și consular din Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de pensie de serviciu, dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative de pensionare: Modificări (1)

a) au vârsta și stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

b) au o vechime în diplomație de cel puțin 20 de ani bărbații și 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare.

(2) Se consideră vechime în diplomație vechimea în munca diplomatică desfășurată de membrii personalului diplomatic și consular în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare și alte reprezentanțe din străinătate ale României, precum și perioadele aferente cursurilor postuniversitare și stagiilor de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică și consulară. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic și consular, de la gradul diplomatic de atașat, respectiv de agent consular, până la cel de ambasador inclusiv, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1, este de 80% din venitul salarial lunar net corespunzător gradelor sau funcțiilor diplomatice și consulare, avut de aceștia în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe la data pensionării. Modificări (1)

(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic și consular prevăzuți la alin. (1), care au fost numiți prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, este de 80% din venitul salarial lunar net al membrului personalului diplomatic și consular cu gradul sau funcția de ambasador din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic și consular respectivi.

(3) Venitul salarial lunar net se determină prin scăderea din venitul salarial lunar brut a unei sume corespunzătoare impozitului pe salariu, fără acordarea deducerilor personale și a contribuțiilor datorate potrivit legii.

(4) Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de bază și sporul de vechime în muncă.

Art. 3. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pensiile aflate în plată ale membrilor personalului diplomatic și consular pensionați din Ministerul Afacerilor Externe și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic și consular cu aceleași grade sau funcții, aflați în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și avute de aceștia la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2)

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pensiile membrilor personalului diplomatic și consular prevăzuți la alin. (1), care au fost numiți prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic și consular cu gradul sau funcția de ambasador aflat în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Membrii personalului diplomatic și consular și celelalte persoane care desfășoară sau au desfășurat activitate de comerț exterior și cooperare economică internațională, încadrați în administrațiile centrale din Departamentul de Comerț Exterior, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Industriei și Comerțului, Departamentul de Comerț Exterior și Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe, precum și ca trimiși în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative de pensionare: Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

a) au vârsta și stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

b) au o vechime de cel puțin 20 de ani bărbații și 15 ani femeile în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, din care cel puțin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, avute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data pensionării. Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pensiile persoanelor pensionate din administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a celorlalte ministere și departamente de comerț exterior menționate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleași grade sau funcții, aflate în activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și avute de acestea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2), Referințe (1)

(4) Pentru persoanele care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, ca membri ai personalului diplomatic și consular, cât și în străinătate, în calitate de trimiși în misiuni permanente cu grade și funcții diplomatice sau consulare de Departamentul de Comerț Exterior sau de fostele ministere și departamente de comerț exterior, vechimea pe perioadele respective se cumulează și se consideră vechime în diplomație.

Art. 5. - Modificări (3)

Pentru fiecare an lucrat în diplomație, respectiv în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, peste vechimea minimă de 20 de ani bărbații și 15 ani femeile, cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1%, fără a depăși 100% din venitul salarial lunar net stabilit conform art. 2.

Art. 6. -

În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat este mai mic decât pensia aflată în plată, se menține cuantumul cel mai avantajos.

Art. 7. - Modificări (1)

Pensiile de serviciu se actualizează în raport cu nivelul salariilor de bază ale membrilor personalului diplomatic și consular, aflați în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerț Exterior.

Art. 8. - Modificări (1)

La decesul titularului pensiei de serviciu, soțul sau soția și copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 9. -

Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 10. -

De prevederile art. 5 și 7-9 beneficiază și membrii personalului diplomatic și consular prevăzuți la art. 3, precum și persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (1)

Prezenta ordonanță de urgență se completează în mod corespunzător cu legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (1)

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Comerț Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonanțe de urgență după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Departamentul de Comerț Exterior
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Petre Ciotloș,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 mai 2003.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 216/2015, în sensul de a se stabili dacă persoanele vizate de aceste texte legale trebuie să aibă calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pentru o perioadă de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior sau doar pe perioada celor cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate
;
se încarcă...