Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA a 4-a Finanțare, verificare și monitorizare -
← Art 16^13
Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins: - " -
Art 21 →

Art. 1614. -

Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 166 alin. (1) și (2), art. 167 alin. (2) și art. 168 alin. (1) se prelungesc cu până la 15 zile."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...