Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA a 3-a Modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri -
← Art 16^9
Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA a 4-a Finanțare, verificare și monitorizare -
Art 16^11 →

Art. 1610. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței înregistrate până la data de 31 octombrie 2003 se asigură din bugetele locale.

(3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut la art. 5 și 6 și comunicarea acestora se suportă din bugetele locale.

(4) Cheltuielile privind tipărirea formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum și pentru alte activități ale furnizorilor de energie termică în sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se suportă de către acești furnizori.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...