← Art IArt. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 1. Capitolul II "Ajutoare pentru încălzirea locuinței" va avea următorul cuprins: - " - CAPITOLUL II Ajutoare pentru încălzirea locuinței - SECȚIUNEA 1 Condiții de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței -
Art 6 →

Art. 5. -

(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei și 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei și 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei și 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei și 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei și 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia.

(3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 5 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...