Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directă a ministrului integrării europene, cu atribuții în domeniul realizării programelor și reformelor necesare în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Corpul consilierilor de integrare prevăzut la alin. (1) se organizează în limita unui număr total de 500 de posturi.

Art. 2. - Modificări (2)

(1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadrați specialiști în afaceri europene care au absolvit universități de prestigiu din țară și/sau din străinătate, cu experiență și specializări postuniversitare și/sau titlu științific de doctor, cu diplome echivalate în condițiile legii, în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul.

(2) Încadrarea specialiștilor se realizează pe bază de concurs sau examen, în condițiile legii, de către Ministerul Integrării Europene, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului și cu participarea ministerului interesat.

(3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene.

(4) Consilierii de integrare își desfășoară efectiv activitatea în cadrul unor colective organizate pe lângă miniștri. Atribuțiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene și ministrului pe lângă care sunt repartizați.

Art. 3. - Modificări (1), Practică judiciară (2)

(1) Consilierii de integrare sunt salariați cu contract individual de muncă. Salariile de bază și celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcția de consilier diplomatic. Salariile de bază pot fi majorate cu până la 50% pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Practică judiciară (6)

(2) Cuantumul drepturilor salariale ale persoanelor încadrate în Corpul consilierilor de integrare prevăzut la art. 1 se stabilește prin ordin al ministrului integrării europene, fără a depăși nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru secretarul general din minister. Modificări (1), Practică judiciară (3)

(3) Drepturile de delegare în țară și în străinătate, stabilite în condițiile legii, pentru consilierii de integrare se suportă din bugetele instituțiilor publice în cadrul cărora aceștia își desfășoară efectiv activitatea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară (2)

Art. 4. -

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se suplimentează cu 500 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Integrării Europene.

(2) În anul 2003 cheltuielile de personal aprobate Ministerului Integrării Europene se completează cu sume alocate cu această destinație din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit legii.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Integrării Europene să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura posturilor și a cheltuielilor cu salariile pe alineate, aprobate pentru anul 2003, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

București, 2 aprilie 2003.

Nr. 19.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...