Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Jurisprudență

Alineatul 4 al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenția SAPARD se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat."

Art. II. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență personalul de specialitate al Agenției SAPARD beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 50% față de cele prevăzute de lege. Modificări (2)

(2) Categoriile de personal și nivelul cotei de majorare a salariului de bază se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în funcție de complexitatea muncii, stabilitatea în instituție și alte criterii specifice domeniului de activitate.

(3) Pentru anul 2003 influențele financiare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

București, 13 martie 2003.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...