Art. II. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență personalul de specialitate al Agenției SAPARD beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 50% față de cele prevăzute de lege. Modificări (2)

(2) Categoriile de personal și nivelul cotei de majorare a salariului de bază se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în funcție de complexitatea muncii, stabilitatea în instituție și alte criterii specifice domeniului de activitate.

(3) Pentru anul 2003 influențele financiare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 14/2003:
Art I
Art II
;
se încarcă...