Art. I. - Jurisprudență

Alineatul 4 al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenția SAPARD se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 14/2003:
Art I
Art II
;
se încarcă...