Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 375/2003 pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Cetățenii României sunt chemați să își exprime voința prin vot în cadrul referendumului național cu privire la revizuirea Constituției, în zilele de 18 și 19 octombrie 2003, după cum urmează:

a) în ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2003, între orele 8,00 și 22,00;

b) în ziua de duminică, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 și 20,00.

(2) Aducerea la cunoștință publică a zilelor în care se desfășoară referendumul național se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și prin presă, radio și televiziune."

2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) La închiderea votării din ziua de 18 octombrie 2003, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot nefolosite și toate celelalte lucrări ale biroului electoral să rămână sub pază permanentă.

(2) Fanta existentă pe capacul urnei, folosită pentru introducerea buletinului de vot, va fi acoperită și sigilată de președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri.

(3) Președintele sigilează ferestrele biroului secției de votare, precum și ușa acestuia, care trebuie să fie încuiată. Jurisprudență

(4) Se va încheia proces-verbal, în care se vor preciza numărul buletinelor neutilizate, precum și numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi. Procesul-verbal se semnează de toți membrii biroului electoral al secției de votare.

(5) În fața ușii de la intrarea în biroul secției de votare și în fața ferestrelor acestuia se vor fixa posturi de pază.

(6) În ziua de duminică, 19 octombrie 2003, ridicarea sigiliilor se va face la ora 7,00, de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului, numai după ce s-a verificat integritatea acestora și existența tuturor buletinelor de vot neutilizate."

Art. II. -

Alineatul (1) al articolului 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului."

Art. III. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2003 privind aducerea la cunoștință publică a datei la care va avea loc referendumul național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.101/2003 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2003 privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale și suplimentare și ștampilelor pentru referendumul național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 24 septembrie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

București, 9 octombrie 2003.

Nr. 92.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...