Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 28 iunie 2003.

În vigoare de la 28 iunie 2003 până la 27 noiembrie 2011, fiind abrogat prin Lege 211/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Alineatul (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Se interzice până la data de 31 decembrie 2005 achiziționarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și a acumulatorilor uzați pentru autovehicule. Până la această dată Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului vor introduce un sistem corespunzător de colectare a acestor deșeuri de la persoane fizice." Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

București, 25 iunie 2003.

Nr. 61.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...