Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar - Proceduri privind elaborarea bugetelor -
Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare

Art. 31. -

(1) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de convenții sau contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Convențiile sau contractele de asociere se încheie de ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare ori asociere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Fondurile necesare aplicării prevederilor alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, înfrățire, precum și din aderarea la asociații interne și internaționale ale autorităților administrației publice locale, hotărâte de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Elaborarea bugetelor
Conținutul și structura bugetelor
Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale
Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale, precum și al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
Activități de natură economică
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Fondul de rezervă bugetară
Scrisoare cadru Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Aprobarea și centralizarea bugetelor locale
Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget
Informații privind programele de investiții publice
Rolul metodologic al Ministerului Finanțelor Publice
Aprobarea proiectelor de investiții publice locale
Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului
;
se încarcă...