Art 68 Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea instituțiilor publice - Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice -
Art. 68.
-

(1) În cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție.

(2) Împrumuturile acordate în condițiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării.

(3) În situația nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica dobânzile și penalitățile de întârziere la nivelul celor existente pentru creanțele bugetare, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 58 Datoria publică locală
Art 59 Condiții pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Art 60 Fondul de risc
Art 61 Împrumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
Art 62 Verificări excepționale
Art 63 Finanțarea instituțiilor publice
Art 64 Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Art 65 Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Art 66 Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Art 67 Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
Art 68 Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice
Art 69 Execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice
Art 70 Infracțiuni și pedepse
Art 71 Contravenții și sancțiuni
Art 72 Legislația aplicată contravenției
Art 73 Contabilitate publică
Art 74 Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
Art 75 Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului
Art 76 Disponibilitățile fondului de tezaur și ale veniturilor cu destinație specială
Art 77 Anexe
Art 78 Norme metodologice și instrucțiuni
;
se încarcă...