Art 54 Excedentul sau deficitul bugetar | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Execuția bugetară - Excedentul sau deficitul bugetar -
Art. 54.
-

(1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) și a celor exceptate la lit. b), precum și a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, se utilizează, în ordine, pentru:

a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri aferente acestora;

b) constituirea fondului de rulment.

(2) Disponibilitățile fondului de rulment sunt purtătoare de dobândă, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecărei unități administrativ-teritoriale, la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, în afara bugetului local, și pot fi utilizate, temporar, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar.

(3) Fondul de rulment poate fi utilizat și pentru finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității.

(4) Utilizarea fondului de rulment în condițiile alin. (2) și (3) și contul de execuție al acestuia se aprobă de consiliul local, județean și Consiliul General al Municipiului București, după caz, în afara bugetului local.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 44 Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiții
Art 45 Principii în execuția bugetară
Art 46 Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare
Art 47 Deschiderea de credite bugetare
Art 48 Transferurile de atribuții către autoritățile administrației publice locale
Art 49 Fondurile externe nerambursabile
Art 50 Execuția bugetară
Art 51 Plata salariilor
Art 52 Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
Art 53 Contul anual de execuție
Art 54 Excedentul sau deficitul bugetar
Art 55 Execuția de casă a bugetelor locale
Art 56 Principii ale încheierii execuției bugetare
Art 57 Aprobarea împrumuturilor
Art 58 Datoria publică locală
Art 59 Condiții pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi
Art 60 Fondul de risc
Art 61 Împrumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
Art 62 Verificări excepționale
Art 63 Finanțarea instituțiilor publice
Art 64 Veniturile proprii ale instituțiilor publice
;
se încarcă...