Art 40 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prevederi referitoare la investiții publice locale - Aprobarea proiectelor de investiții publice locale -
Art. 40.
-

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, care se finanțează din împrumuturi externe și, în completare, din transferuri de la bugetul de stat și din alte surse, precum și ale celor finanțate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.

(3) Documentațiile tehnico-economice pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acțiuni accidentale și de calamități naturale, elaborate și avizate potrivit dispozițiilor legale, precum și notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiții cuprinse în poziția globală "alte cheltuieli de investiții" se aprobă de ordonatorii principali de credite.

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 30 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art 31 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Art 32 Fondul de rezervă bugetară
Art 33 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
Art 34 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art 35 Aprobarea și centralizarea bugetelor locale
Art 36 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
Art 37 Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget
Art 38 Informații privind programele de investiții publice
Art 39 Rolul metodologic al Ministerului Finanțelor Publice
Art 40 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale
Art 41 Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului
Art 42 Structura programelor de investiții publice locale
Art 43 Acordurile internaționale legate de investițiile publice locale
Art 44 Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiții
Art 45 Principii în execuția bugetară
Art 46 Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare
Art 47 Deschiderea de credite bugetare
Art 48 Transferurile de atribuții către autoritățile administrației publice locale
Art 49 Fondurile externe nerambursabile
Art 50 Execuția bugetară
;
se încarcă...