Art 38 Informații privind programele de investiții publice | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prevederi referitoare la investiții publice locale - Informații privind programele de investiții publice -
Art. 38.
-

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională.

(2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

(3) Informațiile financiare vor include:

a) valoarea totală a proiectului;

b) creditele de angajament;

c) creditele bugetare;

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție;

e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată și în cazul obiectivelor în derulare;

f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune.

(4) Informațiile nefinanciare vor include:

a) strategia în domeniul investițiilor care va cuprinde obligatoriu prioritățile investiționale și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare;

b) descrierea proiectului;

c) stadiul fizic al obiectivelor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 28 Cote defalcate din impozitul pe venit
Art 29 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Art 30 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art 31 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Art 32 Fondul de rezervă bugetară
Art 33 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
Art 34 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art 35 Aprobarea și centralizarea bugetelor locale
Art 36 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
Art 37 Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget
Art 38 Informații privind programele de investiții publice
Art 39 Rolul metodologic al Ministerului Finanțelor Publice
Art 40 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale
Art 41 Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului
Art 42 Structura programelor de investiții publice locale
Art 43 Acordurile internaționale legate de investițiile publice locale
Art 44 Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiții
Art 45 Principii în execuția bugetară
Art 46 Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare
Art 47 Deschiderea de credite bugetare
Art 48 Transferurile de atribuții către autoritățile administrației publice locale
;
se încarcă...