Art 32 Fondul de rezervă bugetară | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri privind elaborarea bugetelor - Fondul de rezervă bugetară -
Art. 32.
- Jurisprudență

(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate. Jurisprudență

(2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat, în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, județean și Consiliului General al Municipiului București, după caz, din disponibilitățile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 22 Conținutul și structura bugetelor
Art 23 Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale
Art 24 Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale, precum și al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
Art 25 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
Art 26 Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
Art 27 Activități de natură economică
Art 28 Cote defalcate din impozitul pe venit
Art 29 Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
Art 30 Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
Art 31 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare
Art 32 Fondul de rezervă bugetară
Art 33 Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și de transferuri consolidabile
Art 34 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art 35 Aprobarea și centralizarea bugetelor locale
Art 36 Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
Art 37 Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget
Art 38 Informații privind programele de investiții publice
Art 39 Rolul metodologic al Ministerului Finanțelor Publice
Art 40 Aprobarea proiectelor de investiții publice locale
Art 41 Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului
Art 42 Structura programelor de investiții publice locale
;
se încarcă...